Profil verejného obstarávateľa

Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
 
Verejné obstarávanie rok 2014 od 14. 2. 2014


Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Objednávateľ
VO: Súhrná správa 22017 súhrnná správa za 2.Q 2017 s DPH 04.07.2017 Gymnázium
VO: Súhrná správa 12017 súhrnná správa za 1.Q 2017 s DPH 05.04.2017 Gymnázium
VO: Súhrná správa 42016 súhrnná správa za 4.Q 2016 s DPH 05.01.2017 Gymnázium
VO: Súhrná správa 32016 súhrnná správa za 3.Q 2016 s DPH 03.10.2016 Gymnázium
VO: Súhrná správa 22016 súhrnná správa za 2.Q 2016 s DPH 04.07.2016 Gymnázium
VO: Súhrná správa 12016 súhrnná správa za 1.Q 2016 s DPH 04.04.2016 Gymnázium
VO: Súhrná správa 42015 súhrnná spáva za 4.Q 2015 s DPH 04.01.2016 Gymnázium
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 122014 Bezprašné otryskávanie podláhy v telocvični do3000.- bez DPH 12.12.2014 16.12.2014 09.01.2015 12.12.2014 Gymnázium
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 112014 Podlahárske práce do6000 s DPH 26.11.2014 28.11.2014 15.12.2014 26.11.2014 Gymnázium
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 62014 Odstraňovanie nelegálnych grafitov na budovách školy max.3000.- s DPH 23.09.2014 26.09.2014 30.09.2014 23.09.2014 Gymnázium
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výber poskytovateľ služieb verejného obstarávania do1000 s DPH 05.09.2014 05.09.2014 Gymnázium
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 42014 čistiace prostriedky 2500.- bez DPH 23.06.2014 25.06.2014 27.06.2014 23.06.2014 Gymnázium
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 32014 Kuchynské stoly do2000.- bez DPH 07.05.2014 12.05.2014 30.05.2014 07.05.2014 Gymnázium
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22014 Čistiace prostriedky do5000.- bez DPH 14.02.2014 18.02.2014 21.02.2014 14.02.2014 Gymnázium
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12014 Maliarske a natieračske práce do5000.- s DPH 22.01.2014 27.01.2014 28.02.2014 Gymnázium

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria