Učebný plán pre 5-ročné bilingválne slovensko-francúzske štúdium od 2010/2011

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 3333 12
Francúzsky jazyk a literatúra 20544 33
Anglický jazyk 3334 13
Konverzácia vo francúzskom jazyku 222 6
Človek a príroda
Fyzika 13333 13
Chémia 1332,52,5 12
Biológia 12334 13
Človek a spoločnosť
Dejepis 222 6
Geografia 121 4
Občianska náuka 21 3
Človek a hodnoty
Etická výchova / Náboženská výchova 11 2
Matematika a práca s informáciami
Matematika 24445 19
Informatika 111 3
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra 121 4
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 22222 10
Ostatné
Voliteľné predmety 2 2
Voliteľné predmety 3 3
Voliteľné predmety 4 4


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2018

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria