Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Zuzana Vaterková Rozvrh
Riaditeľka školy
 
 
Mgr. Bronislava Jedličková Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky
 
 
PaedDr. Tamara Karelová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky
 
 
Mgr. Hana Kubalová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky
 
 
Mgr. Rudolf Reháček Rozvrh
Zástupca riaditeľky
 
 
Mgr. Gabriela Bajzová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta B
 
 
RNDr. Eva Bališová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta B
 
 
Mgr. Eva Benčíková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
 
 
Mgr. Dana Bernátová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Prima A
 
 
Mgr. Róbert Beutelhauser Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
 
 
RNDr. Mário Boroš Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.C
 
 
RNDr. Jana Borovanská Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
 
 
Mgr. Lucia Bujnová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.AF
Zástupca v triede: III.BF
 
 
RNDr. Janka Camara Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
RNDr. Jana Čepčeková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.BF
Zástupca v triede: IV.BF
 
 
Mgr. Katarína Čermáková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
 
 
Mgr. Silvia Dingová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.BF
Zástupca v triede: IV.AF
 
 
Mgr. Soňa Dvořáková Rozvrh
Triedna učiteľka: Prima A
 
 
Ing. Michal Falath Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: V.AF
 
 
Mgr. Marek Farkaš Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Fraňová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.BF
 
 
Ing. Jana Galovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AF
Zástupca v triede: II.BF
 
 
Mgr. Matúš Genčúr Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Gwenael Gobert Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Stéphanie Gregorová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Barbora Grossová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
 
 
Mgr. Monika Hájiková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
 
 
Mgr. Gabriela Hančíková Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta A
 
 
Esther Herrig Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Hianiková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AF
Zástupca v triede: I.AF
 
 
Mgr. Janka Hodeková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Tercia B
 
 
Mgr. Katarína Holecová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AF
 
 
Carole Chatelain Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marta Jakubová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
 
 
Mgr. Miriam Janíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Oľga Janků Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda A
 
 
Mgr. Jana Janovová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
 
 
PaedDr. Jarmila Javorková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. Barbora Kaľavská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Kelecsényi, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Alena Košiarová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta A
 
 
Mgr. Milada Košíková Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta A
 
 
PaedDr. Martina Králiková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AF
Zástupca v triede: I.BF
 
 
Mgr. Lucia Križanová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. František Kubovič Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lucia Kudláčová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Septima A
 
 
Mgr. Agáta Lintnerová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.C
 
 
Mgr. Blanka Machová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Eva Majerová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Libor Meravý Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Kvinta A
 
 
PhDr. Adelaida Mezeiová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.BF
Zástupca v triede: II.AF
 
 
RNDr. Věra Miškovská Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.AF
 
 
RNDr. Marta Murányiová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Mgr. Helena Mydlová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Obertová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
 
 
Mgr. Iveta Obšivanová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.BF
 
 
Mgr. Erika Očková Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima A
 
 
PhDr. Danica Oláhová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sexta A
 
 
Mgr. Anna Palušová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda B
 
 
Mgr. Eva Pázmányová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Beata Petrovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia A
 
 
Mgr. Denisa Plichtová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Kristína Poláčková Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia B
 
 
Mgr. Mária Popluhárová Fábryová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvinta B
 
 
Vladimíra Porgesová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Tercia A
 
 
Mgr. Eva Proksová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V.BF
 
 
Mgr. Jozef Pšenek Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Sexta B
 
 
RNDr. Soňa Puterková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Mgr. Jozef Sagan Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Monika Schwarzová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta B
 
 
Mgr. Anna Šidlová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda B
 
 
Mgr. Eva Štulajterová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda A
 
 
Mgr. Juraj Šuchter Rozvrh
Triedny učiteľ: Kvarta A
 
 
Anna Vančová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Jitka Vaňová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta B
 
 
PaedDr. Jozef Varga Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.C
 
 
Mgr. Martina Vrabčeková Rozvrh
Triedna učiteľka: Prima B

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2017

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria