Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Zuzana Vaterková Rozvrh
Riaditeľka školy
 
 
Mgr. Bronislava Jedličková Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky
 
 
PaedDr. Tamara Karelová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky
 
 
Mgr. Hana Kubalová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky
 
 
Mgr. Gabriela Bajzová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta B
 
 
RNDr. Eva Bališová Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma B
 
 
Mgr. Eva Benčíková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
 
 
Mgr. Dana Bernátová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvinta B
 
 
Mgr. Róbert Beutelhauser Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
 
 
RNDr. Mário Boroš Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Septima A
 
 
RNDr. Jana Borovanská Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
 
 
Mgr. Lucia Bujnová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AF
Zástupca v triede: IV.BF
 
 
RNDr. Janka Camara Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
RNDr. Jana Čepčeková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.BF
Zástupca v triede: V.BF
 
 
Mgr. Katarína Čermáková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda B
 
 
Mgr. Silvia Dingová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.BF
Zástupca v triede: II.AF
Zástupca v triede: IV.AF
 
 
Mgr. Soňa Dvořáková Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda A
 
 
Ing. Michal Falath Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: V.AF
 
 
Mgr. Marek Farkaš Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Fraňová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.BF
 
 
Ing. Jana Galovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AF
Zástupca v triede: II.BF
 
 
Mgr. Matúš Genčúr Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Príma A
 
 
Mgr. Eléa Grammatico Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Stéphanie Gregorová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Barbora Grossová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
 
 
Mgr. Monika Hájiková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
 
 
Mgr. Gabriela Hančíková Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima A
 
 
Mgr. Zuzana Hianiková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AF
Triedna učiteľka: V.AF
Zástupca v triede: I.AF
 
 
Mgr. Janka Hodeková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Príma B
 
 
Mgr. Mária Hyrossová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marta Jakubová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
 
 
Mgr. Oľga Janků Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma A
 
 
Mgr. Jana Janovová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvinta A
 
 
PaedDr. Jarmila Javorková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Barbora Kaľavská Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.C
 
 
Mgr. Peter Kelecsényi, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Milada Košíková Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta A
 
 
PaedDr. Martina Králiková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AF
 
 
Mgr. Lucia Križanová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. František Kubovič Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lucia Kudláčová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda A
 
 
Mgr. Agáta Lintnerová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
 
 
Mgr. Olga Lorraine Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Blanka Machová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Eva Majerová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Libor Meravý Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Sexta A
 
 
PhDr. Adelaida Mezeiová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.BF
Zástupca v triede: III.AF
 
 
Mgr. Sabina Miezgová Učiteľka
 
 
RNDr. Věra Miškovská Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Marta Murányiová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
 
 
Mgr. Helena Mydlová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Obertová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Mgr. Iveta Obšivanová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.BF
 
 
Mgr. Erika Očková Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva A
 
 
Mgr. Boris Oláh Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Danica Oláhová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Tercia A
 
 
Mgr. Anna Palušová Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia B
 
 
Mgr. Eva Pázmányová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Beata Petrovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta A
 
 
Mgr. Denisa Plichtová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Kristína Poláčková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Popluhárová Fábryová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sexta B
 
 
Vladimíra Porgesová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta A
 
 
Mgr. Eva Proksová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.BF
 
 
Mgr. Jozef Pšenek Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Septima B
 
 
RNDr. Soňa Puterková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
 
 
Mgr. Rudolf Reháček Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Oktáva A
 
 
Mgr. Jozef Sagan Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Monika Schwarzová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta B
 
 
Mgr. Paulína Silvanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Šidlová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Tercia B
 
 
Mgr. Eva Štulajterová Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia A
 
 
Mgr. Juraj Šuchter Rozvrh
Triedny učiteľ: Kvinta A
 
 
Anna Vančová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Jitka Vaňová Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima B
 
 
PaedDr. Jozef Varga Rozvrh
Triedny učiteľ: Kvarta B
Zástupca v triede: III.A
 
 
Mgr. Michaela Vojtkovská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Vrabčeková Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda B

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2018

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria