Informácie o štúdiu 2018/2019 Podmienky a kritériá prijatia pre šk. rok 2018/2019 - 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM Informácie o prijímacej skúške pre uchádzačov 2018 Vzorové úlohy z prijímacích skúšok VÝSLEDKY PS 2018

8GYM - osemročné štúdium

VÝSLEDKY PS 2018

 

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

na osemročné štúdium

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria