METODKA občianske združenie

 


Občianske združenie Metodka.

 

Občianske združenie Metodka pôsobí od roku 1993 s cieľom zlepšenia materiálnych a finančných podmienok výchovno – vzdelávacieho procesu na škole, na podporu žiackych vzdelávacích a kultúrnych aktivít, medzinárodných kontaktov, vzdelávania učiteľov i na kvalitnú reprezentáciu školy.

 

Na čo máme v úmysle použiť získané prostriedky:

V tomto školskom roku prostriedky použijeme na doplnenie učebných pomôcok do jednotlivých predmetových komisií, prevádzku tlačiarní a kopírok,  nákup odbornej literatúry,  nákup športového materiálu, údržbu školského športového areálu, nákup PC techniky.

 Zástupcovia rodičov na Valnom zhromaždení OZ Metodka odsúhlasili a odporúčajú rodičovskej verejnosti našej školy prispieť na účet občianskeho združenia v tomto školskom roku  finančnou čiastkou minimálne 33 € na žiaka. V prípade viacerých detí na škole platí iba jeden.

Škole môžete pomôcť aj materiálnou pomocou: darovanie projekčnej a výpočtovej techniky, papiera, tonera do kopírok a tlačiarní, čistiacich prostriedkov, bezplatným alebo finančne zvýhodneným vykonaním remeselných prác.

 

Forma platenia príspevku od rodiča alebo darcu:

a/      prevodom na účet: METODKA v Tatra banke. IBAN: SK2411000000002928826511 (číslo účtu:  2928826511/1100)

/  odosielateľom je zákonný zástupca, do správy pre prijímateľa určite uveďte priezvisko a meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje/

b/      hotovostne - osobne p. Machovej pokladníčke OZ Metodka v pracovných dňoch od 10,35h – 10,55h  na 2. poschodí v budove na Metodovej ul. – kabinet geografie.

 

 

 

Akékoľvek otázky, pripomienky, požiadavky adresujte predsedovi OZ Metodka na adresu kubalova@gmet.sk

 

 

 

         Tešíme sa na Vašu  podporu a spoluprácu.

 

 

                                                              Mgr. Hana Kubalová a členovia predstavenstva

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria