Jazykové diplomy

Jazykové diplomy

Nemčinári pozor!

Projekt v spolupráci s ZfA pre terajších aj budúcich žiakov osemročného štúdia.

Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD 1)

 

Od školského roku 2015/2017 majú žiaci možnosť získať medzinárodne uznávaný jazykový certifikát „Deutsches Sprachdiplom Stufe 1“ - Nemecký jazykový diplom I. stupňa (DSD 1). Jedná sa o jazykový certifikát, ktorý vydáva Centrálny úrad pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko a spĺňa požiadavky úrovne B1 SERR (Spoločného európskeho referenčného rámca). Skúška sa skladá z písomnej a ústnej šasti, na ktoré sú žiaci systematicky pripravovaní. Písomná časť obsahuje čítanie, počúvanie s porozumením a sloh, ústna časť obsahuje prezentáciu, ktorej tému si žiak vyberá a rozhovor k témam z bežného života.

Škola má záujem ponúknuť v budúcnosti žiakom aj možnosť získať certifikát „Deutsches Sprachdiplom Stufe 2“- Nemecký jazykový diplom II. stupňa (DSD 2), ktorý spĺňa požiadavky úrovne C1 SERR (Spoločného európskeho rereferenčného rámca). Nemecký jazykový diplom II. stupňa platí ako doklad požadovaných znalostí pre vysokoškolské štúdium vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách. Získaný certifikát tak oprávňuje žiaka ku štúdiu v týchto krajinách a tiež mu poskytuje väčšiu šancu presadiť sa na slovenskom pracovnom trhu.

Pracuje sa aj na možnosti žiakov pravidelne sa zúčastňovať na výmenných pobytoch v Spolkovej republike Nemecko.

Na škole pôsobí nemecký lektor a všetci žiaci majú možnosť pracovať na hodinách s rodeným hovorcom v rámci projektu „kulturweit“, do ktorého sa škola zapojila.

partner                                                                 partner

 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria