Jazykové diplomy

Jazykové diplomy

Nemčinári pozor!

Projekt v spolupráci s ZfA pre terajších aj budúcich žiakov osemročného štúdia.

Naša škola nadviazala spoluprácu s ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen - Centrála pre zahraničné školstvo).

Žiaci osemročného štúdia budú mať možnosť získať nemecký jazykový diplom DSD 2 (zodpovedá úrovni B2, resp. C1 podľa SERR). K získaniu certifikátu budú žiaci systematicky vedení na bežných hodinách nemeckého jazyka.

V ďalšich rokoch sa pripravuje posilnenie nášho učiteľského tímu o nemecky hovoriaceho lektora a mladých dobrovoľníkov z nemecky hovoriacich krajín, ktorí budú žiakom pripravovať aj voľnočasové aktivity. Program našim žiakom ponúka partnerstvo s nemeckými školami, výmenné pobyty, mailovú korešpondenciu s nemecky hovoriacimi žiakmi. Najlepší nemčinári sa budú môcť zúčastňovať na rôznych jazykových pobytoch a exkurziách.

partner                                                                 partner

 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria