PODROBNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU pre školský rok 2017/2018

Uchádzači o štúdium

PODROBNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU pre školský rok 2017/2018

 

Informácie aktualizované 25.11.2016

 

Deň otvorených dverí: v štvrtok 8.12.2016 od 13.00 do 15.00

 

Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava

Tel.: 02 / 50 10 24 22                      e-mail: office@gmet.sk                  www.gmet.edupage.sk

kód školy: 42262488

KONTAKT :  zástupcovia riaditeľky - 02 / 50 10 24 22

 

Informácie o príprave školského roka 2017/2018

4GYM_2017_18

8GYM_2017_18

5GYM_bil_2017_18

 

V školskom roku 2017/2018 otvoríme

so súhlasom zriaďovateľa - Okresného úradu v Bratislave (Odbor školstva):


 · 2 triedy päťročného bilingválneho štúdia
· 2 triedy štvorročného štúdia
· 2 triedy osemročného štúdia

Podrobnosti pre prijímacie konanie budú uvedené v kritériách pre prijímacie konanie 2017 pre jednotlivé typy štúdia (pre bilingválnu sekciu budú zverejnené na web stránke školy do 1.2.2017, pre ostatné typy štúdia do 31.3.2017).

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria