Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií

 

 

Miesto a čas sprístupňovania informácií a spôsob akým možno informácie získať

 

(1)   Informácie poskytuje žiadateľom vedenie Gymnázia (riaditeľka školy, resp. zástupcovia riaditeľky školy, alebo iný poverený zamestnanec) a to podľa druhu vyžadovanej informácie.

 

(2)    Miestom sprístupňovania informácií je riaditeľstvo Gymnázia, Metodova 2, 821 08 Bratislava, riaditeľstvo školy.

 

(3)    Informácie možno získať:

a)    ústne,

b)   písomne (poštou), faxom,

c)    elektronickou poštou.

 

(4)    Kontaktné údaje:

         Tel:           02 / 50 10 24 12

         Fax: 02 / 55 64 30 04

         E-mail: office@gmet.sk

         Adresa: Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava

         www.gmet.sk

 

(5)   Informácie možno získať osobne po dohovore termínu na uvedenom telefónnom čísle, alebo poštou, faxom alebo elektronicky bez obmedzenia.

 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria