VÝSLEDKY - prijímacie konanie 5GYM 2018/2019 VÝSLEDKY - rozdielové skúšky 5GYM 2018/2019 Podmienky a kritériá prijatia pre šk. rok 2018/2019 - 5-ROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM Informácie o štúdiu 2018/2019 Čo testujeme? Ukážka vzorových úloh z prijímacích skúšok Tlačivo prihlášky na SŠ

5GYM - päťročné bilingválne štúdium

VÝSLEDKY - prijímacie konanie 5GYM 2018/2019

 

Rodičia prijatých uchádzačov si môžu prísť prevziať rozhodnutie aj osobne v pondelok 9.4.2018 do 12.00 a uskutočniť aj zápis. Zápis prijatých uchádzačov je povinný vykonať jeho zákonný zástupca.

Ku zápisu je potrebné: 1) rozhodnutie o prijatí na štúdium, 2) preukaz totožnosti zákonného zástupcu, 3) zápisný lístok vyzdvihnutý na základnej škole. Po tomto termíne budú rozhodnutia odoslané poštou.

Neprijatým uchádzačom budú rozhodnutia odoslané poštou.

 

Výsledky - prijímacie konanie 5GYM 2018/2019

2018/2019 5GYM Vysledky PS poradie.pdf

 

Zoznam uchádzačov podľa kódov pre školský rok 2018/2019

2018/2019 5GYM Vysledky PS podla kodov.pdf

 

Výsledky rozdielových skúšok hľadajte v záložke VÝSLEDKY - rozdielové skúšky 5GYM 2018/2019.

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria