Podmienky a kritériá prijatia pre šk. rok 2017/2018 - 5-ROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM Čo testujeme? Ukážka vzorových úloh z prijímacích skúšok Informácie o štúdiu 2017/2018 Tlačivo prihlášky na SŠ VÝSLEDKY - prijímacie konanie 5GYM 2017/2018 ROZDIELOVÉ SKÚŠKY

5GYM - päťročné bilingválne štúdium

Podmienky a kritériá prijatia pre šk. rok 2017/2018 - 5-ROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

 

Podmienky a kritériá prijatia pre šk. rok 2017/2018

611_008_5GYM_Kritériá_prij_2017.pdf

 

Podmienky a kritériá prestupu pre žiakov osemročných gymnázií pre šk. rok 2017/2018

Informácia_prestup__8GYM_2017.pdf

 

Podmienky a kritériá povolenia zmeny študijného odboru ("prestupu") pre žiakov osemročného štúdia NAŠEJ ŠKOLY pre šk. rok 2017/2018

Informácia_naši žiaci__8GYM_2017.pdf

 

 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria