Krúžky

Ponuka krúžkov v šk.rok 2016/2017

Ponuka krúžkov pre prímu až kvartu:

Konkrétne informácie súvisiace s náplňou krúžku dostanete priamo u vedúcich krúžkov !!!!            

1.      Fyzikálno-astronomický krúžok - pozorovanie a objavovanie vesmíru

         Vedúci krúžku: p. Camara,

2.      Bedminton – chlapci, dievčatá

         Vedúci krúžku: p.Šidlová

3.      Stolný tenis - chlapci,dievčatá

         Vedúci krúžku: p. Genčúr

4.      Florbal – ml. chlapci,dievčatá

         Vedúci krúžku : p. Meravý,

5.      Školský časopis – Naostro – tvorba časopisu,texty,kresby,foto,grafika,tlač

         Vedúci krúžku: p. Králiková

6.      Matematika a fyzika netradične

         Vedúci krúžku: p. Očková

7.      Dejepisná študovňa a pozeranie filmov.

         Vedúci krúžku: p.Šuchter

8.      Futbal - futsal

         Vedúci krúžku: p. Genčúr

9.        Ruský  jazyk – začiatočníci aj pokročilí

           Vedúci krúžku: p.Pazmányová

 

Ponuka krúžkov pre  klasickú, bilingválnu sekciu a kvintu až septimu. Školský rok 2016/2017

Konkrétne informácie súvisiace s náplňou krúžku dostanete priamo u vedúcich krúžkov  !!!!

1.         Florbal : st. žiaci, žiačky
            Vedúci krúžku : p. Varga

2.         Fyzikálno astronomický krúžok - príprava aj realizácia náročných fyzikálnych  experimentov, fotografovanie, natáčanie a ich spracovanie
            Vedúci krúžku: p. Camara

3.         Volejbal :  chlapci aj dievčatá
            Vedúci krúžku : p. Machová,

4.         Ruský jazyk -  začiatočníci aj pokročilí
            Vedúci krúžku: p. Pazmányová

5.       Basketbal – chlapci,dievčatá

            Vedúci krúžku : p. Varga

6.         Matematika – fyzika netradične

            Vedúci krúžku : p. Očková

7.       Chemický krúžok – pre maturantov

            Vedúci krúžku : p. Murányová

8.         Futbal , futsal – chlapci,dievčatá

            Vedúci krúžku : p. Genčúr

9.         Školský časopis  - Naostro - tvorba časopisu,texty,kresby,foto,grafika,tlač,

            Vedúci krúžku: p. Králiková

10.      Stolný tenis – chlapci,dievčatá

            Vedúci krúžku: p. Genčúr

11.      Viac ako peniaze  - Finančná gramotnosť v medzinár. programe pre 3.roč.

            Vedúci krúžku: p. Puterková

12.      Dejepisná študovňa a premietanie filmov.

            Vedúci krúžku : p.Šuchter

13.      Bedminton – dievčatá,chlapci

          Vedúci krúžku : p.Šidlová

14.    Dalf   B1 -  rozširovanie vedomostí vo  Fr. jazyku  2. a 3.roč.

         Vedúci krúžku : p. Gregor

15.    Dalf  B2 -  rozširovanie vedomostí vo Fr. jazyka pre  4.roč.

         Vedúci krúžku : p. Gobert

16.    Divadelný krúžok: naštudovanie divadelnej hry, prezentácia na festivale

         Vedúci krúžku: p.Miškovská

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria