Krúžky

Ponuka krúžkov v šk.rok 2017/2018

Ponuka krúžkov pre prímu až kvartu.

Konkrétne informácie súvisiace s náplňou krúžku dostanete priamo u vedúcich krúžkov.         

1.       Školský časopis – Naostro - tvorba, kresby, korektúry, foto, grafika, tlač

          Vedúci krúžku: p.Králiková   

2.       Dejepisné bádanie a premietanie filmov

          Vedúci krúžku : p. Šuchter

3.       Fyzikálno - astronomický krúžok - pozorovanie a objavovanie vesmíru

          Vedúci krúžku: p. Camara

4.       Stolný tenis : hra, turnaje, zdokonalenie

          Vedúci krúžku: p. Genčúr

5.       Matematika a fyzika netradične

          Vedúci krúžku: p. Očková

6.       Florbal - chlapci, dievčatá

          Vedúci krúžku: p. Genčúr

7.       Bedminton – chlapci, dievčatá

          Vedúci krúžku: p. Šidlová

8.       Futsal  – chlapci, dievčatá

          Vedúci krúžku: p. Genčúr

9.       Ruský jazyk – začiatočníci

          Vedúci krúžku: p.Pázmányová 

10.     Ruský jazyk – pokročilí

          Vedúci krúžku: p. Lorrain

11.      Šach -  začiatočníci aj pokročilí

           Vedúci krúžku: p. Šuchter

12.       Divadlo po francúzsky

            Vedúci krúžku: p. Králiková

13.       Medzinárodná cena vojvodu z Edimburgu DofE bronzová úroveň

            Vedúci krúžku : p.Očková

14.       Medzinárodná cena vojvodu z Edimburgu DofE úroveň strieborná a zlatá

            Vedúci krúžku : p.Javorková

 

       Ponuka krúžkov pre 1.-4. roč. klasickej sekcie, 1.-5. roč. bilingválnej sekcie a kvintu až oktávu.

       Konkrétne informácie súvisiace s náplňou krúžku dostanete priamo u vedúcich krúžkov.

1.       Volejbal /chlapci aj dievčatá /

          Vedúci krúžku: p. Machová

2.       Florbal – chlapci, dievčatá

          Vedúci krúžku: p. Varga

3.       Fyzikálno - astronomický krúžok - príprava aj realizácia náročných fyzikálnych experimentov, fotografovanie, natáčanie a ich spracovanie

          Vedúci krúžku: p. Camara

4.       Viac ako peniaze  - Finančná gramotnosť v medzinárodnom programe pre 3.roč.

          Vedúci krúžku: p. Puterková

5.       Stolný tenis: hra, turnaje, zdokonalenie

          Vedúci krúžku: p. Genčúr

6.       Ruský jazyk –  začiatočníci

          Vedúci krúžku: p. Pázmányová

7.       Dejepisné bádanie a premietanie filmov

          Vedúci krúžku: p. Šuchter

8.        Matematika  –  Fyzika  -  netradične

           Vedúci krúžku: p. Očková

9.        Futsal – chlapci,dievčatá

            Vedúci krúžku: p. Genčúr

10.       Delf  B1 – rozširovanie vedomostí vo francúzskom jazyku  pre 2. a 3. roč.

            Vedúci krúžku: p. Gobert

11.       Delf   B2 – rozširovanie vedomostí vo francúzskom jazyku  pre 4. roč.

            Vedúci krúžku: p. Holecová

12.       Bedminton – dievčatá, chlapci

            Vedúci krúžku: p. Šidlová

13.       Basketbal – st. žiaci a žiačky

             Vedúci krúžku: p. Varga         

14.        Školský časopis – Naostro, tvorba, texty, korektúry, kresby, grafika, foto

             Vedúci kružku: p. Králiková

15.        Ruský jazyk – pokročilí

             Vedúci krúžku : p.Lorrain

16.        Divadlo po francúzsky – naštudovanie krátkych divadelných hier

             Vedúci krúžku: p.Králiková

17.        Francúzština hrou – komunikácia zábavnou formou – mierne pokročilí

             Vedúci krúžku: p. Silvánová         

18.        Medzinárodná cena vojvodu z Edimburgu DofE bronzová úroveň

             Vedúci krúžku : p.Očková

19.       Medzinárodná cena vojvodu z Edimburgu DofE úroveň strieborná, zlatá

            Vedúci krúžku : p.Javorková

20.       Geografické vychádzky do histórie – exkurzie, projektové úlohy a vychádzky

            Vedúci krúžku : p. Čepčeková

21.        Šach – začiatočníci aj pokročilí

             Vedúci krúžku : p. Šuchter

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria