VÝSLEDKY PS 2017 Podmienky a kritériá prijatia pre šk. rok 2017/2018 - 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM Informácie o štúdiu 2017/2018 Informácie o prijímacej skúške pre uchádzačov 2017 Vzorové úlohy z prijímacích skúšok

8GYM - osemročné štúdium

Podmienky a kritériá prijatia pre šk. rok 2017/2018 - 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 

Podmienky a kritériá na prijatie pre školský rok 2017/2018:

611_008_8GYM_Kriteria_prij_2017.pdf

 

 

 

 

 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria