Menu

Realizujeme projekt

Realizujeme projekt

"Škola ako dynamické prostredie podporujúce otvorenosť myslenia"

Škola získala certifikát

Nedeľa 5. 4. 2020
Počet návštev: 24328899

Škola je zapojená

Aktuálne informácie

 • Milí rodičia,

  preddefinované tlačivo pre rok 2020 za zdaňované obdobie 2019 nájdete v odkaze:

  Vopred ďakujeme

 • Prerušenie vyučovania, maturita, Testovanie - novinka

  Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

  Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

 • Informácia pre uchádzačov o štúdium na našej škole

  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  Bližšie informácie aktuálne zverejníme.

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Vážení rodičia, stravníci, vzhľadom na prerušenie vyučovania na škole až do odvolania Vás prosím o dočasné zrušenie trvalých príkazov na zaplatenie stravného v školskej jedálni.

  Ďakujem veľmi pekne, vedúca ŠJ

 • Oznamujem všetkým uchádzačom o bilingválne slovensko-francúzske štúdium, že nový termín prijímacej skúšky bol Okresným úradom Bratislava, odborom školstva predbežne určený na stredu 8.4.2020. V prípade, že by došlo ku predĺženiu obdobia prerušenia vyučovania v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie, môže byť tento termín opäť aktualizovaný. Odporúčam ďalej sledovať našu stránku.

  V zmysle školského zákona platí, že riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky (písomnou pozvánkou prostredníctvom pošty) najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

 • Termín prijímacích skúšok na 5GYM - bilingválne štúdium

  Riaditeľka školy oznamuje záujemcom o päťročné slovensko-francúzske bilingválne štúdium, že pôvodný termín prijímacej skúšky 25.3.2020 sa zo známych dôvodov ruší. Po určení nových termínov Okresným úradom Bratislava, odborom školstva budete o tejto skutočnosti informovaní. Sledujte v tejto súvislosti aj našu stránku www.gmet.sk.

  V zmysle školského zákona platí, že riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky (písomnou pozvánkou prostredníctvom pošty) najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

 • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach - Dôležité!

  Vážení rodičia, žiaci i učitelia, v priloženom súbore Vás informujem o Usmernení ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.

  Oznamujem všetkým stravníkom (žiakom aj zamestnancom), že z obedov boli aj budú všetci automaticky odhlásení.

  Ing. Zuzana Vaterková, v.r.

  riaditeľka školy

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria