• Skúsenosť
   • Tradícia
   • Komunikácia
   • Spolupráca
   • Jazyky
 • AKTUÁLNE INFORMÁCIE

   • 2% z dane
    • 2% z dane

     19. 1. 2023

     Vážení rodičia.

     Občianske združenie Metodka aj v tomto roku patrí medzi prijímateľov 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb.Budeme radi, keď nám pomôžete Vašimi príspevkami skvalitniť výchovno - vzdelávací proces na našej škole.

     Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov si môžete stiahnuť TU.

   • Oznam vedúcej ŠJ
    • Oznam vedúcej ŠJ

     16. 12. 2022

     Vážení stravníci,

     V zmysle nových metodických pokynov vydaných MŠ SR (24953.pdf (minedu.sk)) a v zmysle § 140 ods.8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovateľ pre Školskú jedáleň pri Gymnáziu, Metodova ul. 2, 821 08 Bratislava určuje príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií a výšku úhrady režijných nákladov od 01. 01. 2023 nasledovne:

 • PARTNERI

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 492726
 • Staňte sa naším fanúšikom

   • Kontakty

    • GYMNÁZIUM
    • office@gmet.sk
    • office@gmet.sk
    • +421 2 50 10 24 11
    • Metodova 2 821 08 Bratislava Slovakia
    • priezvisko@gmet.sk
    • Vrátnica Jelačičova: +421 2 50 10 24 79 Tajomníčka: +421 2 50 10 24 12 Ekonomický úsek: +421 2 50 10 24 14 Zástupkyňa pre 4-ročné štúdium: +421 2 50 10 24 22 Zástupkyňa pre 8-ročné štúdium: +421 2 50 10 24 42 Zástupkyňa pre 5-ročné štúdium: +421 2 50 10 24 32 Školská jedáleň +421 2 50 10 24 17
    • Email: veducasj@gmet.sk Telefón: +421 2 50 10 24 17
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje