Menu

Škola je zapojená

Škola získala certifikát

Naša škola získala v roku 2014 a v roku 2017 a 2020 opakovane obnovila francúzsky certifikát kvality LabelFrancEducation

Štvrtok 1. 10. 2020
Počet návštev: 25791365

Škola je zapojená

Škola je zapojená

 FinQ – PROGRAM FINANČNÉHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA FINANČNEJ KULTÚRY PRE ŠKOLY

Aktuálne informácie

 • Aktualizácia opatrení ku dňu 1.10.2020

  Usmernenie MŠVVaŠ SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

  Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

  • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
  • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho pro
 • Informácie pre rodičov a žiakov školy

  Riaditeľka školy si Vám dovoľuje oznámiť, že aktuálna situácia na škole v súvislosti s pandémiou COVID- 19 je nezmenená od začiatku školského roka, t.j. škola je v zelenej fáze semaforu. Výsledky testovaných žiakov a učiteľov na COVID-19, ktorí nastúpili na začiatku školského roka do školy, boli všetky k dnešnému dňu, 18.9.2020, negatívne.

  Podrobné informácie k jednotlivým fázam a im prislúchajúcim opatreniam sú uvedené v „Manuáli pre stredné školy k úprave organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021“ zverejnenom na stránke MŠVVaŠ SR na tomto linku: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/, ďalej len „Manuál“. Podmienky výchovy a vzdelávania na našej škole sú vždy plne v súlade s uvedeným dokumentom, aj po jeho aktualizáciách.

 • Ukáž sa! Pomôž Eliške získať grant.

  Podpor svojim hlasom Elišku Klepkovú zo Septimy A, ktorá je vynikajúca atlétka, výborná žiačka, držiteľka strieborného odznaku DofE.

  Bližšie informácie o Eliške a spôsobe hlasovania nájdeš na stránke:

  https://www.olympic.sk/ukazsa/eliska-klepkova.

  Hlasovať môžeš každý deň do 27.9.2020.

 • Začiatok školského roka 2020/2021

  Vyučovanie začína dňa 2.9.2020.

  V tento deň majú žiaci vyučovanie od 8:00 hod. do 9:30 hod. (V tento deň sa obedy v školskej jedálni nevydávajú).

  Vstup žiakov do školy je od 7:00 hod. do 8:00 hod. do budovy na Metodovej aj Jelačičovej z ulice aj z dvora, celkovo cez štyri vstupy. Prichádzať môžu priebežne. Pri každom vchode bude pedagogický dozor koordinovať vstup žiakov.

  Odporúčame žiakom, aby sa nezdržiavali v priestoroch pred budovami školy a dodržiavali dvojmetrové rozostupy.

  Z dôvodu dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zákonný zástupca:

 • OZNAM

  Úradné hodiny počas prázdnin

  v termíne od 13. 07. 2020 do 21. 08. 2020

  sú každú stredu od 9.00 h do 12.00 h.

  Ing. Zuzana Vaterková

  riaditeľka školy

 • Informácia pre uchádzačov o štúdium na 8GYM

  Všetkým uchádzačom o 8-ročné štúdium oznamujeme, že ku dňu 7.7.2020 sú všetky miesta na prijatie obsadené na 100%.

  Ing. Zuzana Vaterková, riaditeľka školy

Kontakt

 • GYMNÁZIUM
  Metodova 2
  821 08 BRATISLAVA
 • +421 2 50 10 24 11

Fotogaléria