• Prijímacie skúšky

  Termíny prijímacích skúšok na Gymnázium Metodova:

  Bilingválna sekcia - päťročné stúdium : 4. apríl 2018

  Štvorročné a osemročné štúdium: 14. a 17. máj 2018

 • Harmonogram činností počas písomných maturít

  Harmonogram činností počas písomných maturitných skúšok nájdete tu.

 • Milí kolegovia, žiaci a rodičia

  Naša škola sa zapojila do projektu STOLČEK PRESTRI SA, ktorý pomáha rodinám v núdzi a vyhlasujeme  

  26. - 28. februára 2018  

  ZBIERKU TRVANLIVÝCH POTRAVÍN A HYGIENICKÝCH POTRIEB  

  Čím môžete prispieť?

  múka, cukor, ryža, soľ, olej, cestoviny, strukoviny, konzervy, sladkosti, hygienické potreby a čistiace prostriedky  

  ĎAKUJEME

 • OZNAM - rekonštrukcia podchodu Trnavské mýto

  V súvislosti s rekonštrukciou podchodu Trnavské mýto sme boli oslovení investorom so žiadosťou o zvýšenie opatrnosti zamestnancov i žiakov. Podrobnosti a ďalšie informácie o dočasných obmedzeniach pre chodcov a cestujúcich MHD z dôvodu uzavretia niektorých vstupov do podchodu a alternatívnych trasách nájdete TU.

  Riaditeľka školy

 • DOD vo štvrtok 7.12.2017

  Pozývame piatakov, ôsmakov, deviatakov a ich rodičov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ našej školy vo ŠTVRTOK 7.12.2017 od 13.00 do 15.00.

  Program DOD:
  - 13.00-13.30   informácie o štúdiu v novej telocvični
  - 13.30-15.00   návšteva otvorených hodín a odborných učební

  Tešíme sa na Vašu návštevu.

 • Konzultačné rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v PONDELOK 4.12.2017 v čase od 17.00 do 18.30 hod..

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 • Odovzdávanie jazykových diplomov

                     Odovzdávanie jazykových diplomov - Obrázok 1

  Úspešní absolventi jazykového diplomu DELF A1-B2 si dňa 14. júna prevzali certifikáty z rúk p. Emmanuelle DAILL, atašé pre jazykovú spoluprácu na Francúzskom inštitúte v Bratislave.

  Blahoželáme !                  

 • Oznam pre stravníkov - žiakov školy

  Dňa 30. 06. 2017  sú  z obeda hromadne odhlásení všetci študenti školy.

  V prípade záujmu o obed v tento deň, je potrebné si obed vopred prihlásiť emailom (veducasj@gmet.sk),telefonicky(02/50102417) resp.  osobne   u  vedúcej ŠJ najneskôr do 28. 06.2017 do 14,00 hod.

   

                                      vedúca školskej jedálne

 • Oznam pre stravníkov

  Vážení stravníci,

  oznamujeme Vám, že od 08.06.2017 sa bude opäť variť Obed č.2.

  Stravníci si Obed č.2 môžu prihlásiť cez internet na stránke strava.cz, emailom (veducasj@gmet.sk), telefonicky (02/50102417), resp. osobne u vedúcej ŠJ.

   

  vedúca školskej jedálne

 • Jazykový diplom DELF A1 a B1

  5. 6. 2017

  V utorok, 6.6.2017, sa uskutočnia písomné a ústne skúšky jazykového diplomu DELF A1 a B1. Písomná časť skúšky pre úroveň A1 bude prebiehať v učebni 5af od 8.00 do 9.20. Žiaci, ktorí sú prihlásení na jazykový diplom úrovne B1, budú mať písomnú skúšku od 8.00 do 9.40 v miestnosti 5bf.

  S rozvrhom ústnej skúšky budú žiaci oboznámení po dokončení písomnej časti. Žiaci Sekundy A a Sekundy B budú po skončení ústnej časti pokračovať ďalej vo vyučovaní.

   

 • Návšteva senátorov Francúzskej republiky

  Naša škola bola koncom apríla  poctená návštevou senátorov Francúzskej republiky. Predsedníčku skupiny Fancúzsko-slovenského priateľstva, p. Hélène Conway-Mouret, senátorku, p. Gisèle Jourda, a senátora, p. Pierre Médevielle  privítala na pôde školy p. riaditeľka, Ing. Zuzana Vaterková. Neskôr sa stretli so žiakmi bilingválnej francúzsko-slovenskej sekcie a niekoľkými vyučujúcimi.
  Delegáciu pod vedením p. Conway-Mouret sprevádzal veľvyslanec Francúzska, J. E. p. Christophe Léonzi a atašé pre jazykovú spoluprácu, p. Emmanuelle Daill.

  Fotografie nájdete v záložke Fotoalbum.

 • Stravovanie žiakov nematurujúcich tried v maturitnom týždni

  Stravovanie žiakov nematurujúcich tried počas ústnych maturitných skúšok nájdete tu.

 • Harmonogram činností nematurujúcich tried počas ústnych maturít

  Harmonogram činností nematurujúcich tried počas ústnych maturít nájdete tu.

   

 • NOVÉ! - Výsledky prijímacieho konania

  V záložke "Záujemcovia o štúdium" boli zverejnené výsledky na jednotlivé typy štúdia - 4GYM a 8GYM.
  Na bráne školy budú zverejené v utorok 16. mája 2017. Prijatí žiaci sa môžu prísť zapísať osobne v utorok (16.5.2017) v čase od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok zo ZŠ. Po tomto termíne budú rozhodnutia zaslané poštou.

 • Školský DELF (od 12 do 17 rokov)!

  5. 5. 2017

  Viac informácií o jazykovej skúške DELF nájdete tu.

 • Harmonogram písomných maturitných skúšok

  5. 5. 2017

  Písomné maturitné skúšky sa konajú podľa nasledovného harmonogramu:

  9.5.      8.00     IV.AF + IV.BF          FJL   

  9.5.      9.00     V.AF + V.BF             BIO  

  10.5.    8.00     V.AF + V.BF             MAT 

  11.5.    9.00     V.AF + V.BF             FYZ  

  12.5.    9.00     V.AF + V.BF             CHE  

  Všetkým maturantom prajeme veľa šťastia!

 • Oznam pre žiakov a ich rodičov

  2. 5. 2017

  V dňoch 9.5. (utorok) a 11.5. (štvrtok) budú mať žiaci všetkých ročníkov 4GYM a 8GYM riaditeľské voľno z dôvodu prijímacích skúšok.

  Žiaci budú v týchto dňoch automaticky odhlásení z obedov.

  Žiaci 5GYM majú dňa 9.5. (utorok) riaditeľské voľno celý deň a 11.5. (štvrtok) 1.- 3. vyuč. hodinu z dôvodu písomných maturít na BLS.

  Žiaci 1.- 3. ročníka 5GYM budú 9.5. automaticky odhlásení z obeda.

   

  Vedenie školy

 • 28. 4. 2017

  Zoznam uchádzačov prijatých na štvorročné štúdium bez prijímacej skúšky bol zverejnený v záložke "Záujemcovia o štúdium / 4GYM švorročné štúdium".

 • Triedne aktívy a konzultácie!

  Dňa 24.4.2017 v čase od 17,30hod do 19,00 hod sa budú konať triedne aktívy a konzultácie s vyučujúcimi.

  Všetkých rodičov žiakov našej školy srdečne pozývame.

   

  Vedenie školy

 • "Spievam po francúzsky"

  Naši žiaci aj tento rok veľmi úspešne reprezentovali svoju školu v semifinále súťaže „Spievam po francúzsky“ a vyspievali si postup do národného kola:

  1.miesto

  kategória 15 - 17 rokov:

  II.AF

  Norbert Depta, Ján Drahňovský, Lucia Kozlíková, Nina Kucháreková, Linda Lukáčová

  2.miesto

  kategória do 14 rokov:

  Prima A

  Nikol Kupcová

  3.miesto

  kategória 15 - 17 rokov:

  Sexta A

  Róbert Kauzal, Natália Mináriková, Adam Okruhlica, Viktória Zaričňáková, Juraj Ištvánffy

  Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme veľa úspechov do národného kola!

strana:

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria