• Oznam pre stravníkov - žiakov školy

  Všetci stravníci, ktorí majú preplatok stravného z  minulého školského roka sú automaticky  prihlásení  na  stravovanie          od 05. 09.2017 (utorok). Predvolený je obed č.1.

  Zmenu obedov je možné vykonať prostredníctvo stránky www.strava.cz ,  emailom (veducasj@gmet.sk), telefonicky (02/50102417) resp.  osobne   u   vedúcej   ŠJ.  

   

   

                                      vedúca školskej jedálne

 • Odovzdávanie jazykových diplomov

                     

  Úspešní absolventi jazykového diplomu DELF A1-B2 si dňa 14. júna prevzali certifikáty z rúk p. Emmanuelle DAILL, atašé pre jazykovú spoluprácu na Francúzskom inštitúte v Bratislave.

  Blahoželáme !                  

 • Oznam pre stravníkov - žiakov školy

  Dňa 30. 06. 2017  sú  z obeda hromadne odhlásení všetci študenti školy.

  V prípade záujmu o obed v tento deň, je potrebné si obed vopred prihlásiť emailom (veducasj@gmet.sk),telefonicky(02/50102417) resp.  osobne   u  vedúcej ŠJ najneskôr do 28. 06.2017 do 14,00 hod.

   

                                      vedúca školskej jedálne

 • Jazykový diplom DELF A1 a B1

  5. 6. 2017

  V utorok, 6.6.2017, sa uskutočnia písomné a ústne skúšky jazykového diplomu DELF A1 a B1. Písomná časť skúšky pre úroveň A1 bude prebiehať v učebni 5af od 8.00 do 9.20. Žiaci, ktorí sú prihlásení na jazykový diplom úrovne B1, budú mať písomnú skúšku od 8.00 do 9.40 v miestnosti 5bf.

  S rozvrhom ústnej skúšky budú žiaci oboznámení po dokončení písomnej časti. Žiaci Sekundy A a Sekundy B budú po skončení ústnej časti pokračovať ďalej vo vyučovaní.

   

 • Návšteva senátorov Francúzskej republiky

  Naša škola bola koncom apríla  poctená návštevou senátorov Francúzskej republiky. Predsedníčku skupiny Fancúzsko-slovenského priateľstva, p. Hélène Conway-Mouret, senátorku, p. Gisèle Jourda, a senátora, p. Pierre Médevielle  privítala na pôde školy p. riaditeľka, Ing. Zuzana Vaterková. Neskôr sa stretli so žiakmi bilingválnej francúzsko-slovenskej sekcie a niekoľkými vyučujúcimi.
  Delegáciu pod vedením p. Conway-Mouret sprevádzal veľvyslanec Francúzska, J. E. p. Christophe Léonzi a atašé pre jazykovú spoluprácu, p. Emmanuelle Daill.

  Fotografie nájdete v záložke Fotoalbum.

 • Oznam pre stravníkov

  Vážení stravníci,

  oznamujeme Vám, že od 08.06.2017 sa bude opäť variť Obed č.2.

  Stravníci si Obed č.2 môžu prihlásiť cez internet na stránke strava.cz, emailom (veducasj@gmet.sk), telefonicky (02/50102417), resp. osobne u vedúcej ŠJ.

   

  vedúca školskej jedálne

 • Stravovanie žiakov nematurujúcich tried v maturitnom týždni

  Stravovanie žiakov nematurujúcich tried počas ústnych maturitných skúšok nájdete tu.

 • Harmonogram činností nematurujúcich tried počas ústnych maturít

  Harmonogram činností nematurujúcich tried počas ústnych maturít nájdete tu.

   

 • NOVÉ! - Výsledky prijímacieho konania

  V záložke "Záujemcovia o štúdium" boli zverejnené výsledky na jednotlivé typy štúdia - 4GYM a 8GYM.
  Na bráne školy budú zverejené v utorok 16. mája 2017. Prijatí žiaci sa môžu prísť zapísať osobne v utorok (16.5.2017) v čase od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok zo ZŠ. Po tomto termíne budú rozhodnutia zaslané poštou.

 • Školský DELF (od 12 do 17 rokov)!

  5. 5. 2017

  Viac informácií o jazykovej skúške DELF nájdete tu.

 • Harmonogram písomných maturitných skúšok

  5. 5. 2017

  Písomné maturitné skúšky sa konajú podľa nasledovného harmonogramu:

  9.5.      8.00     IV.AF + IV.BF          FJL   

  9.5.      9.00     V.AF + V.BF             BIO  

  10.5.    8.00     V.AF + V.BF             MAT 

  11.5.    9.00     V.AF + V.BF             FYZ  

  12.5.    9.00     V.AF + V.BF             CHE  

  Všetkým maturantom prajeme veľa šťastia!

 • 28. 4. 2017

  Zoznam uchádzačov prijatých na štvorročné štúdium bez prijímacej skúšky bol zverejnený v záložke "Záujemcovia o štúdium / 4GYM švorročné štúdium".

 • Prijímacie konanie 2017/2018 4GYM a 8GYM

  31. 3. 2017

  Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka švorročného a osemročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2017/2018 boli zverejnené v záložke  Záujemcovia o štúdium/4GYM - štvorročné štúdium a Záujemcovia o štúdium/8GYM - osemročné štúdium

   

 • Oznam pre žiakov a ich rodičov

  2. 5. 2017

  V dňoch 9.5. (utorok) a 11.5. (štvrtok) budú mať žiaci všetkých ročníkov 4GYM a 8GYM riaditeľské voľno z dôvodu prijímacích skúšok.

  Žiaci budú v týchto dňoch automaticky odhlásení z obedov.

  Žiaci 5GYM majú dňa 9.5. (utorok) riaditeľské voľno celý deň a 11.5. (štvrtok) 1.- 3. vyuč. hodinu z dôvodu písomných maturít na BLS.

  Žiaci 1.- 3. ročníka 5GYM budú 9.5. automaticky odhlásení z obeda.

   

  Vedenie školy

 • Odhlasovanie a prihlasovanie obedov je funkčné

  20. 4. 2017

  Vážení stravníci,

  oznamujeme Vám, že od 20.04. 2017  je znova možné vykonávať prihlasovanie a odhlasovanie obedov cez web aplikáciu strava.cz a emailom (veducasj@gmet.sk). Zároveň sa ospravedlňujeme za poruchu na internetovej sieti.

  Ďakujeme za pochopenie.

   

   

 • Triedne aktívy a konzultácie!

  Dňa 24.4.2017 v čase od 17,30hod do 19,00 hod sa budú konať triedne aktívy a konzultácie s vyučujúcimi.

  Všetkých rodičov žiakov našej školy srdečne pozývame.

   

  Vedenie školy

 • "Spievam po francúzsky"

  Naši žiaci aj tento rok veľmi úspešne reprezentovali svoju školu v semifinále súťaže „Spievam po francúzsky“ a vyspievali si postup do národného kola:

  1.miesto

  kategória 15 - 17 rokov:

  II.AF

  Norbert Depta, Ján Drahňovský, Lucia Kozlíková, Nina Kucháreková, Linda Lukáčová

  2.miesto

  kategória do 14 rokov:

  Prima A

  Nikol Kupcová

  3.miesto

  kategória 15 - 17 rokov:

  Sexta A

  Róbert Kauzal, Natália Mináriková, Adam Okruhlica, Viktória Zaričňáková, Juraj Ištvánffy

  Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme veľa úspechov do národného kola!

 • OZ Metodka 2% resp. 3%

  Vážení rodičia.

  Aj v tomto roku môžete prispieť z Vašich daní do OZ Metodka. Tlačivo - Vyhlásenie nájdete tu: vyh_2016.pdf

  Vopred ďakujeme.

 • Zverejnené výsledky na bilingválne štúdium

  Vážení rodičia, rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí Vášho dieťaťa do 5-ročného bilingválneho štúdia si môžete osobne prevziať dňa 3. apríla 2017 - v pondelok, v čase od 13.00 do 15.00 hod. v kancelárii tajomníčky školy. Výsledky nájdete v module "Záujemcovia o štúdium /5GYM - päťročné bilingválne štúdium". Pri zápise je potrebné predložiť preukaz totožnosti zákonného zástupcu a zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou.

 • Kreatívne písanie vo francúzštine

  16. 3. 2017

  Laboratoire poétique“

  Tento rok sme zahájili Marec – mesiac frankofónie workshopom kreatívneho písania s bulharskou, po francúzsky píšucou, poetkou p. Aksiniou Mihaylovou. Je autorkou zbierky básní „Ciel à perdre“, ktorej bola v roku 2014 udelená prestížna cena „Prix Apollinaire“.

  V rámci dvoch workshopov, ktorých sa zúčastnil výber žiakov bilingválnej sekcie, predstavila p. Mihaylova svoju tvorbu, zdroje inšpirácie a po krátkej diskusii sa do vlastnej literárnej tvorby pustili aj žiaci...

  Fotografie nájdete v záložke Fotoalbum.

strana:

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria