• OZNAM

  Úradné hodiny počas prázdnin

  v termíne od 10. 07. 2018 do 17. 08. 2018

  sú každú stredu od 9.00 h do 12.00 h.

   

  Vedenie školy

 • Jazykové diplomy DELF

  Jazykové diplomy DELF

  V dňoch 12. a 13. júna 2018 budú na našej škole prebiehať jazykové skúšky na získanie certifikátu DELF A1-B2.

  Žiaci zo Sekundy AB sa po vykonaní ústnej skúšky vrátia späť na vyučovanie.

  Bližšie informácie:

 • Ochrana osobných údajov

  Ochrana osobných údajov

  24.5.2018   V záložke Informácie pre verejnosť sme zverejnili povinné informácie o ochrane osobných údajov

 • Oznam pre rodičov a žiakov

  Z dôvodu vysokých teplôt vzduchu je 12.6.2018 vyučovanie upravené nasledovne:

  1.hod - 8.00- 8.30

  2.hod - 8.40 - 9.10

  3.hod - 9.20 - 9.50

  4.hod - 10.10 -10.40

  5.hod - 10.50 -11.20

  6.hod - 11.30 -12.00

  7.hod - 12.30 -13.00

  Obedy budú vydávané od 11.20 do 13.30.

  Vedenie školy

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení čerstvým absolventom našej školy sa uskutoční v kongresovej hale hotela NIVY v PONDELOK 4.6.2018.

  Na slávnostné ukončenie štúdia pozývame aj rodičov našich maturantov.

  Spoločenské oblečenie maturantov je nevyhnutné.

  Je potrebné, aby maturanti boli prítomní minimálne 15 minút pred uvedeným začiatkom slávnosti.

  Časový harmonogram:

  14.30   triedy 4.A a 4.B

  15.30   triedy 4.C a Oktáva A

  16.30   triedy 5.AF a 5.BF (za účasti predstaviteľa Francúzskeho veľvyslanectva v SR)

 • Harmonogram činností nematurujúcich tried počas ústnych maturít

  Harmonogram činností nematurujúcich tried počas ústnych maturít

  Harmonogram činností nematurujúcich tried počas ústnych maturít nájdete tu.

 • Stravovanie nematurujúcich tried počas ústnych maturít

  Stravovanie nematurujúcich tried počas ústnych maturít

  Stravovanie nematurujúcich tried počas ústnych maturít nájdete tu.

 • Oznam pre rodičov a žiakov

  Z dôvodu vysokých teplôt vzduchu je dnes vyučovanie upravené nasledovne:

  3.hod - 9.50 -10.20

  4.hod - 10.40 -11.10

  5.hod - 11.20 -11.50

  6.hod - 12.00 -12.30

  7.hod - 13.00 -13.30

  Obedy budú vydávané od 11:45 do 13:45.

  Vedenie školy

   

 • Výsledky PS 4GYM a 8GYM

  Výsledky PS 4GYM a 8GYM

  Oznamujeme Vám, že v záložke Záujemcovia o štúdium - 4GYM a 8GYM, nájdete výsledky prijímacích skúšok. 

 • Harmonogram písomných maturitných skúšok BLS

  Harmonogram písomných maturitných skúšok BLS

  V dňoch 14.-18.5. prebiehajú písomné maturitné skúšky pre štvrtý a piaty ročník BLS.

  Nástup žiakov do tried je o 7.45, resp. 8.45.

  Harmonogram_maturity_BLS.pdf

  Všetkým maturantom prajeme veľa šťastia.

 • Oznam pre rodičov a žiakov

  Oznam pre rodičov a žiakov

  V dňoch 14.5. (pondelok) a 17.5. (štvrtok) budú mať žiaci všetkých ročníkov 4GYM a 8GYM riaditeľské voľno z dôvodu prijímacích skúšok.

  Žiaci budú v týchto dňoch automaticky odhlásení z obedov.

  Žiaci 5GYM majú dňa 14.5. (pondelok) riaditeľské voľno celý deň z dôvodu písomných maturít na BLS a 17.5. (štvrtok) 1.- 3. vyuč. hodinu z dôvodu prijímacích skúšok.

  Žiaci 1.- 3. ročníka 5GYM budú 14.5. automaticky odhlásení z obeda.

   

  Vedenie školy

 • Informácie o prijímacej skúške na 4GYM a 8GYM nájdete v záložke Záujemcovia o štúdium.

 • NOVÉ - Zoznam uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky na 4GYM nájdete v záložke Záujemcovia o štúdium.

 • Vyhlásenie 2%DzP

  V prílohe nájdete preddefinované tlačivo pre rok 2018 za zdaňované obdobie 2017, ktoré sa dá vytlačiť.

  Vyhlasenie-2018.pdf

 • Triedne aktívy a konzultácie!

  Triedne aktívy a konzultácie!

  Dňa 23.4.2018 v čase od 17,00 hod do 19,00 hod sa budú konať triedne aktívy a konzultácie s vyučujúcimi.

  Všetkých rodičov žiakov našej školy srdečne pozývame.

                                                                                                          Vedenie školy

 • Prijímacie skúšky

  Prijímacie skúšky

  Termíny prijímacích skúšok na Gymnázium Metodova:

  Štvorročné a osemročné štúdium: 14. a 17. máj 2018

 • Závan Provensálska na Metodovej

  Závan Provensálska na Metodovej

  V dňoch 11.-12. apríla sme na našej škole privítali skupinu francúzskych kolegov z regiónu Provence v rámci programu Erasmus +. Okrem prehliadky školy boli prítomní na vyučovacích hodinách a absolvovali príjemné stretnutie s vyučujúcimi na bilingválnej sekcii spojené s výmenou skúseností a vyučovacích metód. Prostredie školy, prístup učiteľov, správanie žiakov ako aj ich vedomosti v nich zanechali veľmi dobré a príjemné dojmy a sú otvorení ďalšej spolupráci, čo nás veľmi teší :)

 • Výsledky prijímacích skúšok na BLS

  Výsledky prijímacích skúšok na BLS

  Oznamujeme Vám, že v záložke Záujemcovia o štúdium - 5GYM bilingválne štúdium, nájdete výsledky prijímacích skúšok a rozdielových skúšok na bilingválnu sekciu. 

 • Oznam pre uchádzačov o 4GYM a 8GYM

  Oznam pre uchádzačov o 4GYM a 8GYM

  0znamujeme uchádzačom o 4-ročné a 8-ročné štúdium, že boli zverejnené kritériá na prijatie v module Záujemcovia o štúdium

strana:

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria