Základné informácie Fotografie športovísk Stanovy

Športový klub METODKA

Základné informácie

     
 
Športový klub Metodka
 
pokračuje v svojej činnosti aj v tomto školskom roku.
 
Všetkým študentom, rodičom, priateľom školy ako aj širokej verejnosti oznamujeme, že sú
k dispozícii nasledovné športoviská:
a/ exteriér:
- atletická dráha
- multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom
- multifunkčné ihrisko s umelým povrchom
- futbalové ihrisko s prírodným trávnikom
b/ interiér:
- telocvičňa Metodova
- telocvičňa Jelačičova
- telocvičňa nová
- tanečné štúdio
- stolný tenis
 
 
Poskytujeme všetky športoviská aj na firemné hry.
 
Kto má záujem aktívne využívať voľný čas a upevňovať si zdravie športovou činnosťou
neváhajte a kontaktujte nás:
 
- telefónne čísla: 0910 903 196, 0907 643 776
- email: kubalova@gmet.sk, machova@gmet.sk
 
Tešíme sa na spoluprácu.
Športový klub Metodka

 

 

 

 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria